Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển nhân viên

Tuyển nhân viên

Công ty Thịnh Minh Thiên cần tuyển nhân viên cho các vị trí: KTV Điện tử - KTV Tin Học - Nhân viên kinh doanh-dự án - Nhân viên văn phòng - Kế toán - Kho - Giao hàng