Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Tin Học Thịnh Minh Thiên

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Tin Học Thịnh Minh Thiên

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Tin Học Thịnh Minh Thiên

Hỗ trợ trực tuyến

Thiết bị hàn - khò
Bi chì

Bi chì

Giá cũ: Liên hệ

Giá khuyến mãi: 240,000 VND

Mỡ hàn Kingbo

Mỡ hàn Kingbo

Giá cũ: Liên hệ

Giá khuyến mãi: 159,000 VND

Băng keo nhiệt

Băng keo nhiệt

Giá cũ: Liên hệ

Giá khuyến mãi: 45,000 VND

Máy hàn Kasadi 936

Máy hàn Kasadi 936

Giá cũ: Liên hệ

Giá khuyến mãi: 390,000 VND

Máy khò Kasadi 850A

Máy khò Kasadi 850A

Giá cũ: Liên hệ

Giá khuyến mãi: 869,000 VND

Mày khò Kasadi 850D

Mày khò Kasadi 850D

Giá cũ: Liên hệ

Giá khuyến mãi: 1,089,000 VND